Oferta szkoleń i kursów

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy / Recertyfikacja

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz Recertyfikacyjne prowadzone są przez naszą firmę dla jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego tj. OSP, WOPR, TOPR, GOPR, PSP, Policja, SG, ZHP, PCK itd. Zajęcia dostosowane są do grup szkoleniowych i uwzględniają specyfikę pracy poszczególnych jednostek.


Kurs pierwszej pomocy

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia i zajęcia realizowane są w jeden dzień. Każdy zatem może znaleźć chwilę czasu dla siebie, aby nauczyć się, jak praktycznie i skutecznie udzielać pierwszej pomocy innym. Jest to ciekawa oferta profesjonalnego i niedrogiego kursu, prowadzonego przez fachowych i doświadczonych instruktorów ratownictwa medycznego. Nigdy nie wiadomo przecież, kiedy będziemy musieli ratować komuś życie…


Kurs BLS/AED

Kurs BLS/AED porusza zagadnienia resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ułożenia poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bezpiecznej oraz właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).


Pediatryczny kurs pierwszej pomocy

Celem kształcenia jest zdobycie lub utrwalenie wiadomości teoretycznych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.


Kursy BHP i PPOŻ

Firma M&K MED wykonuje szereg szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).


Zapisz się na kurs