Kurs BLS/AED

Kursy BLS/AED w Poznaniu

Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) to zespół zabiegów o istotnym znaczeniu dla ratowania ludzkiego życia po wystąpieniu nagłego zatrzymania krążenia. Kurs BLS/AED, jaki proponuje nasza placówka, został opracowany i zaktualizowany na podstawie najnowszych danych naukowych zawartych w Wytycznych American Heart Association w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia z 2015 roku.

Oferowane szkolenie obejmuje zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego instruktora z wykorzystaniemmateriałów wideo, które pozwalają na nabycie zasadniczych umiejętności w zakresie przeprowadzania podstawowych czynności resuscytacyjnych. Kurs BLS/AED jest przeznaczony m.in. dla personelu medycznego, który musi mieć umiejętność rozpoznawania stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także podejmowania odpowiednich działań w zadławieniu szybko, skutecznie i we właściwym czasie.

Podczas zajęć uczestnicy są przygotowywani do szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, a także uczeni zasad korzystania z defibrylatora AED. Urządzenia te coraz częściej pojawiają się w różnego rodzaju miejscach publicznych takich jak centra handlowe, stacje benzynowe, porty lotnicze, stacje metra itp., pozwalając przywrócić pracę serca poprzez wyeliminowanie impulsów elektrycznych, zakłócających jego normalne funkcjonowanie. Chcąc przygotować się do ich użycia, warto zapisać się na profesjonalny kurs BLS/AED organizowany przez naszą firmę w Poznaniu.

Kurs BLS/AED porusza zagadnienia resuscytacji krążeniowo oddechowej w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ułożenia poszkodowanego nieprzytomnego z zachowanym oddechem w pozycji bezpiecznej oraz właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

Do kogo skierowany jest Kurs BLS/AED?

Kurs BLS/AED skierowany jest do wszystkich, którzy chcą nauczyć się, jak udzielać pomocy innym. Przeznaczony jest on zarówno dla osób, które nie miały nigdy wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą i samym urządzeniem AED, jak i tych, którzy chcą utrwalić nabyte wcześniej wiadomości oraz przećwiczyć swoje umiejętności. Profesjonalni instruktorzy z wieloletnim stażem, odpowiedzą na wszystkie pytania i „krok po kroku” pokażą, jak należy udzielać pierwszej pomocy oraz właściwie i bezpiecznie obsługiwać Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dlaczego warto odbyć Kurs BLS/AED?

Warto odbyć kurs BLS/AED, ponieważ za niewielką ceną i w krótkim czasie można zdobyć podstawową wiedzę oraz praktyczne umiejętności, jak pomóc tym, którzy tego potrzebują. Być może będziemy jedyną osobą w pobliżu, która będzie mogła kogoś uratować. Podczas tego kursu, szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczne i właściwe użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED), którego użycie znacznie zwiększa szanse na przeżycie.

Jaki jest zakres Kursu BLS/AED ?

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej oraz praktycznej. Stawiamy jednak głównie na zajęcia praktyczne – ćwiczenia. Program Kursu BLS/AED obejmuje następujące zagadnienia:

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS/AED)

 • Wprowadzenie – wiadomości wstępne
 • Kwestie prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy (fakty i mity)
 • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne BLS (ang. Basic Life Support)
 • Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator AED)

Pozycja bezpieczna

 • Prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
 • Prezentacja instruktora z komentarzem
 • Prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • Ćwiczenia uczestników kursu

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (RKO)

 • Prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym
 • Prezentacja instruktora z komentarzem
 • Prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • Ćwiczenia uczestników kursu

AED

 • Prezentacja instruktora w czasie rzeczywistym (demonstracja obejmuje ocenę stanu poszkodowanego, uruchomienie AED i właściwe wykonanie defibrylacji)
 • Prezentacja instruktora z komentarzem
 • Prezentacja instruktora z komentarzem ćwiczącego
 • Defibrylacja zalecana (defibrylacja jak w trakcie demonstracji)
 • Defibrylacja nie zalecana
 • Ćwiczenia uczestników kursu

Sesja plenarna – podsumowanie:

 • Pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu merytorycznego kursu
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu formalnego kursu