Pediatryczny kurs pierwszej pomocy:

Celem kształcenia jest zdobycie lub utrwalenie wiadomości teoretycznych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwsza pomoc to zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.

Do kogo skierowany jest pediatryczny kurs pierwszej pomocy?

Pediatryczny kurs pierwszej pomocy jest ofertą skierowaną przede wszystkim do nauczycieli, opiekunów, wychowawców kolonijnych, rodziców oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Dlaczego warto odbyć pediatryczny kurs pierwszej pomocy?

Celem naszego kursu jest przekazanie Państwu wiedzy, która pozwoli na spokojniejsze i bardziej racjonalne postępowanie w czasie gorszego samopoczucia u dziecka, gorączki, drgawek, skaleczeń, ukąszeń itp.

Jaki jest zakres kursu?

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej oraz praktycznej. Stawiamy jednak głównie na zajęcia praktyczne – ćwiczenia.

Program pediatrycznego kursu pierwszej pomocy obejmuje następujące zagadnienia:

  • Ogniwa łańcuchu przeżycia
  • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u niemowląt i dzieci (RKO)
  • Postępowanie w zadławieniach
  • Postępowanie w oparzeniach
  • Postępowanie w zatruciach
  • Postępowanie w padaczce i drgawkach (gorączka)
  • Postępowanie w cukrzycy (hipo i hiperglikemia)
  • Postępowanie w przypadkach użądleń, ukąszeń
  • Postępowanie w przypadku złamań
  • Postępowanie w przypadku skaleczeń, ran, krwotoków
  • Ciała obce w nosie, oku, uchu
  • Pozycjonowanie ciała
  • Prawidłowe wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (numery alarmowe)