KPP dla instytucji

Obecność w publicznej przestrzeni różnorodnych instytucji, od urzędów i placówek oświatowych po szpitale, obiekty penitencjarne i wiele innych, gdzie funkcjonuje nie tylko kadra pracownicza, ale również znaczna liczba osób czasowo przebywających stwarza niejednokrotnie sytuacje, w których o nieszczęśliwe zdarzenie nie jest trudno. Rodzi to konieczność stosowania szczególnej dbałości o właściwą opiekę i ochronę, a także wykorzystywania zasad i sprzętu medycznego pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno na poziomie podstawowym, jak i w formie kwalifikowanej, a więc zapewniającej pełną gamę możliwości ratowania zdrowia i życia osób poszkodowanych.

Wytypowani przez zarządzających poznańskimi instytucjami pracownicy na organizowanym przez nas kursie udzielania pierwszej pomocy poznają podstawowe zasady zachowań, a także nabywają praktyczne umiejętności w zakresie stosowania odpowiednich technik ratunkowych np. resuscytacji dotyczącej osoby dorosłej oraz dziecka, również w okresie niemowlęcym. Ponadto uczą się jak postępować w przypadku zawału serca, czy też wystąpienia objawów urazu kręgosłupa.

Kursy KPP dla instytucji z Poznania

Zdecydowanie więcej oczekuje się od szkolonej osoby w przypadku kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obok koniecznych predyspozycji do prowadzenia akcji ratowniczych kursant powinien posiąść adekwatną do nich wiedzę oraz umiejętności jej skutecznego wykorzystywania, również z użyciem specjalistycznego sprzętu, niwelując tym samym poziom zagrożenia dla życia i zdrowia poszkodowanego, np. w zakresie takich czynności, jak:

  • Basic Life Support (BLS) – zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia (podstawowe zabiegi resuscytacyjne),
  • Zastosowanie automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED),
  • Właściwe zabezpieczanie wszelkich urazów, w tym również złamań oraz tamowanie krwotoków,
  • Zabezpieczanie osoby poszkodowanej przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
  • Zastosowanie tlenoterapii.

Poprzez profesjonalne szkolenie z KPP uczymy w ten sposób również umiejętności utrzymania osoby zagrożonej w kondycji umożliwiającej bezproblemową ewakuację przez jednostkę ratownictwa medycznego. Wszelkie procedury postępowania, które są konieczne do wykorzystywania w kwalifikowanej pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, są efektem badań oraz technik medycznych opracowanych przez uznanych w świecie specjalistów.

Podczas 66 godzin prowadzonego przez nas szkolenia kursanci z poznańskich instytucji uczą się także udzielania wsparcia psychologicznego niezwykle istotnego dla wszystkich uczestników nieszczęśliwego zdarzenia. Z uwagi na wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz sprzętu medycznego uzyskany stopień ratownika po 3 latach traci ważność. Po upływie tego terminu obowiązkowo należy przejść proces recertyfikacji z uaktualnieniem wiedzy i technik ratowania życia i zdrowia włącznie.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu KPP dla instytucji zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com