KPP dla WOPR

Pływanie po alkoholu, kąpanie się w akwenie bez kamizelki i przy wywieszonej czerwonej fladze, beztroska dzieci bez wyraźnej kontroli rodziców, głęboka wiara we własne umiejętności to nierzadkie przyczyny wielu tragedii, z jakimi co roku mamy do czynienia na polskich wodach i basenach. Choć większości skutków nieodpowiedzialnych zachowań udaje się zapobiec dzięki ratownikom wodnym, to jednak statystyka nadal wskazuje wysoką niefrasobliwość. Bezsprzecznie niezwykle odpowiedzialna i stresująca praca wymaga od nich nie tylko wyjątkowej zdolności i sprawności pływackiej, ale także wiedzy i umiejętności w zakresie ratowania życia i zdrowia potrzebujących pomocy osób. Zgrupowani w poznańskim specjalistycznym stowarzyszeniu WOPR podlegają okresowym szkoleniom i egzaminom w zakresie zarówno zdolności pływackich, jak i znajomości oraz praktycznego stosowania zasad pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem sprzętu ratunkowego. Co więcej, ratownicy WOPR winni dysponować zawsze aktualnymi uprawnieniami, a więc w odpowiednim czasie odbyć szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (kandydaci na ratowników) lub poddać się recertyfikacji, gdy okres 3 lat ich ważności mija.

Kursy KPP dla WOPR z Poznania

Organizowane przez nas szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy obowiązują osoby ubiegające się o kwalifikację na ratownika wodnego, a także ratowników (bez względu na posiadany stopień WOPR) chcących pracować w zespole ratowniczym na zorganizowanych kąpieliskach otwartych, pływalniach, czy też parkach wodnych. Proponowane dla WOPR z Poznania kursy KPP odpowiadają w pełni potrzebom najlepszego przygotowania ratowników wodnych do realizacji zadań wynikających z wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu do czasu przybycia jednostki ratownictwa medycznego.

Specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy trwa 66 godzin, z czego zasadnicza ich ilość przeznaczona jest na zajęcia praktyczne. W ramach kursu KPP zapewniamy m.in.:

  • funkcjonalną bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników,
  • bogate wyposażenie umożliwiające dokładne poznanie ważnych elementów anatomii i fizjologii człowieka, a tym samym efektywne nabycie umiejętności jego ratowania w niebezpiecznych sytuacjach, również poprzez właściwą ocenę stanu poszkodowanego,
  • odpowiedzialny program szkolenia uwzględniający aktualną wiedzę oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie ratowania osób,
  • sprawną realizację zajęć przy obopólnym udziale specjalistów z zakresu teorii i praktyki,
  • profesjonalną weryfikację pozyskanej wiedzy i nabytych umiejętności wraz z możliwością skorygowania drobnych niedociągnięć, co stanowi ostatni etap przygotowań do egzaminu.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu KPP dla WOPR zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com