KPP dla PCK

Bez wątpienia Polski Czerwony Krzyż jako organizacja o szczególnym znaczeniu, obejmująca swoim działaniem w zakresie pomocy humanitarnej i socjalnej, prowadzenia zabezpieczeń medycznych różnorodnych zdarzeń o charakterze masowym nie tylko teren Polski, ale również obszar całego świata musi dysponować odpowiednią do propagowanych zasad kadrą wolontariuszy i pracowników, których wiedza i umiejętności dotyczą także udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach naszej szerokiej oferty szkoleniowej funkcjonuje specjalistyczny kurs dedykowany dla osób uczestniczących w różnorodnych działaniach i na terenach, gdzie jest potrzebna ochrona życia i zdrowia, a także łagodzenie ludzkiego cierpienia. Czyli wszędzie tam, gdzie pierwsza pomoc może okazać się niezbędna.

Kursy KPP dla PCK z Poznania

Zatrzymanie krążenia, ciężki uraz – niezależnie od charakteru poszkodowania niezwykle ważnym aspektem pierwszej pomocy jest to, aby osoba jej udzielająca nie tylko działała efektywnie i dynamicznie, ale również dysponowała określonymi umiejętnościami i zasobem wiedzy niezbędnymi do podejmowania takich działań. Nasza propozycja szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy dla poznańskiego PCK skutecznie realizuje kształcenie w tym zakresie, uwzględniając sytuacje ekstremalnie trudne, których nie brak w działaniach tej organizacji. Dla jej członków udzielanie wszechstronnej pomocy osobom poszkodowanym mieści się w zakresie kompetencyjnym, a więc pozyskanie poprzez nasz kurs tytułu ratownika KPP umożliwia wykonywanie zadań ratunkowych, takich jak: przywrócenie funkcji życiowych, opatrzenie urazów wielonarządowych, czy też silnych krwotoków do czasu przybycia zawodowej jednostki medycznej.

Profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy (KPP) realizowane w ciągu 66 godzin (zajęcia prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych) obejmuje także szereg ważnych procedur, które ukierunkowują sposób działania w konkretnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (np. zawał serca, złamania, udar). Dzięki nabytej na naszym kursie wiedzy oraz umiejętności korzystania ze sprzętu medycznego ratownik z PCK jest w stanie prawidłowo ocenić rodzaj i poziom poszkodowania, a także zapewnić stan poszkodowanego, jeśli jest to możliwe, w stopniu umożliwiającym jego ewakuację.

W prowadzonym przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów szkoleniu z kwalifikowanej pierwszej pomocy uwzględniamy również aspekty psychologiczne oraz motywacyjne, których oddziaływanie kształtuje właściwą postawę etyczną i moralną, a także poczucie odpowiedzialności za jakość akcji ratowniczej, a więc w rezultacie za życie i zdrowie poszkodowanych. Pozyskane uprawnienia ratownika mają ważność przez okres 3 lat. Po upływie tego terminu dla zachowania ich ciągłości proponujemy szkolenie recertyfikacyjne.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla PCK zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com