KPP dla firm

W każdej poznańskiej firmie niezależnie od wielkości obowiązuje konieczność wyznaczenia i przeszkolenia osoby bądź osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz łączności z jednostką ratownictwa medycznego. Wynika to m.in. z Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP. Liczba wyznaczonych pracowników, typ szkolenia oraz niezbędne dla ratowania zdrowia i życia wyposażenie w dużej mierze zależne jest od występujących w podmiocie gospodarczym zagrożeń i ewentualnych ich skutków. Wytypowane osoby muszą charakteryzować się odpowiednimi predyspozycjami, które pozwolą w trudnych, rzeczywistych sytuacjach podjąć właściwe działania ratunkowe z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu medycznego. Niedopuszczalne jest kierowanie na szkolenia z pierwszej pomocy pracowników firmy, którzy mają awersję do widoku krwi i wszelkich urazów, co w przypadku wystąpienia prawdziwych zdarzeń może skutkować negatywnymi skutkami prowadzonych akcji przedmedycznych.

Kursy KPP dla firm z Poznania

Liczba pracowników, rodzaj zagrożeń oraz skutki, z jakimi muszą się zmierzyć wytypowani do odbycia kursu udzielania pierwszej pomocy to główne kryteria wyboru właściwego do potrzeb szkolenia.

Na jakie zatem powinien zdecydować się pracodawca? Standardowo, wskazane przez niego osoby powinny przejść podstawowy kurs „Pierwsza Pomoc”, który jest dedykowany dla firm, gdzie charakter pracy nie prokuruje szczególnych zagrożeń. Program realizowanego przez nas w ciągu jednego dnia szkolenia umożliwia poprzez część teoretyczną (np. prelekcja, pokaz multimedialny) oraz główną praktyczną poznanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Ukończenie kursu oznacza dla jego uczestników osiągnięcie zakładanych umiejętności potwierdzonych imiennym zaświadczeniem (podstawa – wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji) ważnym przez okres 3 lat.

Jednak w przestrzeni gospodarczej Poznania funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, w których działalność opiera się na wykorzystywaniu różnorodnych urządzeń, sprzętów mechanicznych, czy też materiałów produkcyjnych mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia, a więc również dla zdrowia i życia pracowników. W tym przypadku proponujemy szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP dla firm – czas trwania 66 godzin) dla osób wytypowanych przez pracodawcę. Ukończenie kursu oznacza osiągnięcie wszechstronnych umiejętności ratowania poszkodowanych w trudnych warunkach, koordynacji działań, a także współpracy z jednostkami ratownictwa medycznego. Uzyskany tytuł ratownika (bez wykształcenia medycznego) jest ważny przez 3 lata. Aby zachować ciągłość uprawnień, polecamy szkolenie recertyfikacyjne.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu KPP dla firm zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com