KPP dla Policji

Narastająca skala wypadków drogowych, a także innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu jest wręcz zatrważająca, co sprawia, że każdy, bez względu na wiek i płeć, wystawiony jest na mniejsze, bądź większe ryzyko nieszczęśliwych okoliczności. Ogromna liczba poszkodowanych osób, głównie na skutek różnorodnych kolizji pojazdów w ruchu drogowym wymaga od policjantów, którzy są dość często pierwsi na miejscu zdarzenia, umiejętności pierwszej pomocy przedmedycznej, co w znacznej mierze determinuje wzrost szansy na uratowanie czyjegoś życia i zdrowia. To od ich właściwego do danej okoliczności zachowania oraz podjętych działań tak wiele zależy, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na realizowane przez nas profesjonalne szkolenie KPP dla Policji z Poznania.

Niezależnie od charakteru danego zdarzenia, w którym występują osoby poszkodowane, każdy funkcjonariusz, który ma z nim bezpośrednią styczność, powinien mieć kwalifikowane umiejętności udzielania pierwszej pomocy do czasu przybycia zawodowych ratowników medycznych. A więc odpowiednie przygotowanie do szczególnego rodzaju działań poznańskich policjantów jest odzwierciedleniem przeprowadzanych przez nas kursów.

Kursy KPP dla Policji z Poznania

Każde nasze szkolenie realizowane w formie kursu udzielania pierwszej pomocy odpowiada w pełni wymogom Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pozyskane przez funkcjonariuszy policji umiejętności oraz stosowne uprawnienia doskonale wpisują się w potrzebę ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Z powodzeniem mogą być wykorzystywane np.:

  • podczas rutynowych, codziennych czynności służbowych,
  • w trakcie nagłych przypadków, gdzie charakter zdarzeń ma związek z wypadkami w ruchu drogowym, katastrofami, klęskami żywiołowymi, stosunkami międzyludzkimi,
  • w czasie planowych działań związanych z wydarzeniami sportowymi, zgromadzeniami ludności, imprezami masowymi itp.

Profesjonalnie przygotowane kursy KPP dla policjantów obejmują głównie ćwiczenia praktyczne, w tym również pozorowane akcje ratunkowe z udziałem statystów, nadając tym samym szkoleniom cech realnych zdarzeń. Jest to bez wątpienia świetny sposób weryfikacji umiejętności i wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz predyspozycji i zachowań w zderzeniu np. ze skutkami katastrofy drogowej. Uzyskane uprawnienia wynikające ze szkoleń KPP, które organizujemy jako uprawniony do tego podmiot, zgodnie z obowiązującymi przepisami tracą ważność po upływie 3 lat. Podejście do recertyfikacji umożliwia funkcjonariuszom poznańskiej Policji bez wykształcenia medycznego zachowanie tytułu ratownika i utrzymanie umiejętności oraz wiedzy na najwyższym poziomie.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu KPP dla Policji zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com