KPP dla strażaków

Kojarzona od zawsze z gaszeniem pożarów Straż Pożarna w dzisiejszej rzeczywistości realizuje wiele innych zadań. Zazwyczaj przybywają jako pierwsi nie tylko do obiektów, czy też lasów objętych ogniem, ale również wypadków drogowych, katastrof budowlanych, naturalnych kataklizmów oraz wycieków substancji stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego. Ogrom niekorzystnych zdarzeń, z którymi mają do czynienia, nierozerwalnie związany jest z sytuacjami dotykającymi bezpośrednio człowieka. Dla poszkodowanych w nich osób strażacy stanowią pierwszą służbę ratującą ich zdrowie i życie. A zatem, obok standardowych umiejętności np. szybkiego uwalniania ludzi z pokiereszowanych aut, czy też gruzowisk niezwykle ważne jest, by potrafili w sposób umiejętny udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej tj. do czasu pojawienia się zawodowych służb medycznych. Najczęściej w jednostce Straży Pożarnej funkcjonują ratownicy współpracujący z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, dla których dedykujemy specjalne kursy pierwszej pomocy.

Kursy KPP dla strażaków z Poznania

Specjalistyczne szkolenie z pierwszej pomocy dla m.in. poznańskich PSP ma na celu przygotowanie funkcjonujących w ich ramach strażaków ratowników do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa medycznego niezbędnych podczas prowadzonych działań. Prowadzone przez nas kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy opracowane są z myślą o ugruntowaniu prawidłowych zachowań podczas jej udzielania, zdobyciu doświadczeń i umiejętności wynikających z najnowszych rozwiązań ratownictwa medycznego oraz wdrożonych procedur, a także praktycznym kształtowaniu mechanizmów, których stosowanie zapewni najlepszą dla danej sytuacji pomoc np. podczas:

  • rozstawiania i przygotowania medycznych namiotów pneumatycznych,
  • ewakuacji ludzi z obrębu zadymienia z wykorzystaniem specjalnych aparatów powietrznych,
  • postępowania z poszkodowanymi,
  • kontaktu z substancjami trującymi, których wydzielanie jest efektem różnych zdarzeń (pożar, wyciek, wybuch),
  • stosowania różnorodnego sprzętu ratunkowego (ODO, AED, kołnierz ortopedyczny, deska) oraz środków przeciwoparzeniowych wobec osób poszkodowanych w określonym zdarzeniu,
  • współdziałania z zespołem ratownictwa medycznego.

Niezależnie od charakteru i kierunku realizowanych przez nas szkoleń udzielania pierwszej pomocy znaczną ich część przeznaczamy na praktyczne zajęcia, w których strażacy z Poznania poznają zasady poszukiwań osób przebywających w strefie zadymienia oraz uczestniczą w symulowanych zdarzeniach o różnej skali trudności. Nie bez znaczenia jest nabycie umiejętności prawidłowej oceny stopnia poszkodowania ratowanych ludzi i zastosowania zarówno adekwatnych środków medycznych, jak i właściwego do danego przypadku sprzętu ratunkowego. Zdobyte uprawnienia są ważne przez okres 3 lat, dlatego w naszej ofercie szkoleń funkcjonuje również kurs recertyfikacji, który umożliwia ich zachowanie.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących kursu KPP dla strażaków zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem ds. szkoleń:

  • tel. 697 768 002
  • m.kmed.firma@gmail.com