Szkolenia BHP i PPOŻ

Firma M&K MED wykonuje szereg szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

BHPPPOŻ

Nasza firma wykonuje szereg szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Celem tych szkoleń jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami, występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Przeprowadzamy szkolenia:

  • Wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowa zlecenia, studentów, stażystów, praktykantów oraz uczniów odbywających naukę zawodu
  • Okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy.

Nasza firma wykonuje szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).
Szkolenia przeznaczone są dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz indywidualnych osób zainteresowanych tematyką ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ).

Nasi instruktorzy to strażacy z wieloletnim stażem, którzy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem zdobytym podczas działań ratowniczo -gaśniczych.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!